От началото на този месец Общинско предприятие БКС разполага с нова техника - специализиран автомобил мотометачка, съобщиха от ръководството на дружеството.


Улиците на града се метат всеки ден, по график. Освен почистване на пътното платно, с помощта на новата машина могат да се подържат чисти и шахтите, в които се събира дъждовна вода.


Специализираният автомобил бе закупен със средства на Община Ботевград. Фирма „РТК“ ООД – Елин Пелин бе класирана на първо място в проведената в началото на месец юни обществена поръчка за доставка на мотометачната техника.