Премиерът представи пакет социално-икономиечски мерки за справяне с кризата, породена от коронавируса


Правителството ще отпусне 1 млрд. 163 млн. за социални мерки, свързани с COVID-19. Още 731 милиона ще отидат за икономически мерки свързани с пандемията.


• По 50 лева допълнително ще получат всички пенсионери за три месеца. Ако пандемията продължи, след изтичането на тези три месеца, мярката отново ще бъде обсъждана.
Това обяви премиерът Бойко Борисов, който представи пакета от социално-икономически мерки за справяне с кризата, породена от коронавируса. За добавките към пенсиите са предвидени 317 милиона лева.
• За лични асистенти на хора със специални потребности са предвидени 122 млн. лева.
• Минималният размер на обезщетението за безработица се увеличава от 9 на 12 лева. Мярката влиза в сила от 1 октомври.
• Министерството на културата ще получи допълнително 15 милиона лева - за творчески проекти на творци на свободна практика, коиито ще се разпределят чрез фонд Култура.
• С 30% ще бъдат увеличени разходите за персонал на областните администрации, които са натоварени със справяне с последиците от епидемията, както и увеличаване на ставката за нощен труд - МТСП, МЗ, МВР, НЗОК, НОИ, РЗИ, и други.
• От 1 август с общо 24,6 млн. лева ще бъдат увеличени стандартите по делегираните от държавата дейности - за училищното и детското здравеопазване до достигане на заплащането до определените стандарти в Колективния трудов договор, както и на стандартите за домовете за възрастни, за хора с увреждания, за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и други.
• Увеличават се средствата за субсидии на лечебните заведения - търговски дружества, по Наредба 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, субсидирани от Министерството на здравеопазването, зяа пациенти с инфекциозни болести, туберкулоза, с неспецифични белодробни заболявания, с психични заболявания и за болници в отдалечени и труднодостъпни райони. Средствата се отпускат, считано от 1 август, и са в общ размер от 17.3 млн. лв.
• Увеличава се  стойността на здравно-осигурителните плащания за медицинска и дентална помощ с 10%. Мярката е на стойност 126,3 млн. лв.
"Ще предложим на договарящите се по Националния рамков договор страни тези пари да бъдат използвани за разходи за медицински персонал за достигане на минималните нива по Колективния трудов договор", поясни Борисов.
• Удължава се продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица с три месеца за лицата с минимално обезщетение, считано от 1 октомври. Тази мярка ще струва на хазната 4 млн. лв.
• Чрез пренасочване на средства по европрограми се осигурява нетно възнаграждение в размер на 1000 лв. за медиците на първа линия. За целта са заделени 67 млн. лв. до края на 2020 г.
• 1,8 млрд. лв. от вече наличните дава Министерството на икономиката за помощ на бизнеса. 9,5 милиона лева се предоставят на МИ за насърчаване на чуждестранните инвестиции у нас.
"Парите са за големи инвеститори, на които трябва да им се построи път, канализация или нещо друго", обясни Борисов.
• Допълнителни средства се отпускат към бюджетите на почти всички министерства.


Снимката е от интернет