От ВиК са извършил проверка по сигнала за червеподобно, изтекло през чешмата на жителка на село Трудовец. Вчера изпратихме снимките, които тя бе предоставила на botevgrad.com за публикуване, на ръководството на ВиК оператора в Ботевград. Преди минути бяхме уведомени за резултата от проверката по случая. В отговора до botevgrad.com се казва следното: 


В отговор на Вашия сигнал се извърши проверка на водоизточника и резервоара за с.Трудовец, при което не се установи наличие на паразити от снимковия материал. Не сме информирани за други подобни случаи, както и няма безспорни доказателства, че водата /от снимките/ е от водопроводната мрежа. 


При извършена консултация със специалисти от РЗИ се уточни, че  най-вероятно става дума за така нар.”конски косъм”, който се среща в чисти води, безвреден за хора и животни. Взети са проби за анализ. 


Превантивно ще бъде повишена концентрацията на остатъчния хлор във водоснабдителната мрежа.


Съгласно изискванията на нормативната уредба сградните водопроводни отклонения е наложително да бъдат с монтирана цедка/филтър и водомер.