Общинско предприятие „Туризъм“ ще поеме цялостната дейност по изпълнение на ангажиментите по Закона за туризма на Община Ботевград. За да може съвсем конкретно и целенасочено да се изпълняват мерките в приетата миналата година Стратегия за развитие на туризма в общината. Именно в нея е заложено и преобразуването на общинско предприятие „Боженишки урвич“ в общинско предприятие „Туризъм“. Няма да има съществено увеличаване на броя на заетите в тази сфера. Общинският служител, който в момента изпълнява функциите на експерт по туризма, ще бъде трансфериран в новото общинско предприятие. Ще се запази структурата и числеността на заетите в почивната база „Боженишки урвич“. Служител в музея, който е назначен по проект да обслужва туристическия информационен център също ще премине в новото общинско предприятие. То ще има своя директор, който ще е шапката на всички дейности в разписания правилник за работа на новата структура.  


Определено е мястото, където ще бъде изграден туристически информационен център по проект „Хетеротопии“, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия.   Той ще бъде разположен в северозападната част на административната сграда. Там ще се помещава и администрацията на ОП „Туризъм“. В съседство се намира обновения комплекс , който се използва от няколко местни обществени организации. 


Това обясни кметът Иван Гавалюгов при представяне на докладвана записка за преобразуване на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки урвич“ в ОП „Туризъм“. 


„Считам, че е целесъобразно цялата туристическа дейност да бъде изведена в новото общинско предприятие, за да могат качествено и ефективно да се следват предначертаните мерки в Общинската стратегия за развитие на туризма. Община Ботевград, макар и не  добре позната и развита туристическа дестинация, има своя потенциал, както всяка една друга община. Една от причините да нямаме достатъчно добре развит туризъм, е не доброто административно обслужване на тази дейност“, заключи градоначалникът.


По предложението нямаше дебати. То бе подкрепено с 18 гласа „за“, трима съветници гласуваха „въздържал се“ – д-р Георги Канзов, Иван Николов и Кирил Руневски, и тримата от ГЕРБ. 


Припомняме: https://botevgrad.com/news/79343/Preobrazuvat-obshtinskoto-predpriyatie-za-pochivno-delo-Bojenishki-urvich-v-OP-Turizam/