Фирмата, която ще строи първия лот от скоростни път Ботевград – Мездра, купува 70 000 кубически метра земна маса. Цената е по 5 лева на кубик. Тя бе определена на едно от предишните заседания на Общинския съвет. 


Парите, които ще постъпят от продажбата на земни маси, ще бъдат вложени в ремонт на улиците „Захари Стоянов“ и „Георги Сава Раковски“ в Ботевград. Двете улици са с компрометирана асфалтова настилка, тъй като по тях бе извършена подмяна на централния водопроводен пръстен. 


Проектът за ремонт предвижда цялостно преасфалтиране на улица „Захари Стоянов“ от ул. „Княз Борис I“ до стадион „Христо Ботев“ и продължението по ул. „Георги Сава Раковски“. Тротоарите ще бъдат ремонтирани на последващ етап. Ремонтните дейности ще започна в средата на август, след като приключи работата по подмяна на централния водопроводен пръстен. 


Строителите на четирилентовия път имат намерение  да закупят още количества земни маси. Общината притежава около 500 000 кубически метра земни маси, придобити при изграждане на регионалното депо. Средствата от тяхната продажба ще бъдат вложени за подобряване на инфраструктурата на територията на общината.