Избраха фирмите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на четири кметства в община Ботевград. 


На първо място за обособена позиция №1 – кметството в Литаково, е класирана „Ка Ва строй“. Същата фирма е класирана първа и за обособена позиция №3 – кметството в Елов дол. Офертата на фирма „Давид 2015“ е класирана първа за обособена позиция №2 – кметството във Врачеш.  И за последната позиция - №4, ремонт на кметството в Скравена, за изпълнител е определена фирма „ЕМ Джи Строй груп“.


От участие е отстранена една фирма –„Билд Инженеринг 77“, която е кандидатствала за изпълнител на три позиции – първа, втора и четвърта. Един от аргументите е, че „общата сума от описаните дейности в техническото предложение на участника е 70 дни, което не съответства на заявената от участника продължителност от 210 дни“. При заявената в техническата последователност продължителност, за която няма припокриващите се работни дни с включени в сумата почивни дни, т.е. най-дългата възможна продължителност е 96 дни. Описаните дейности по етапи не включват поставянето на мълниезащита.  


По проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност се предвижда: изпълнение на топлинно изолиране на външни стени с графитни сфери – EPS – 10 см; топлинно изолиране на покрив; подмяна на дограма с 5-камерен PVC  профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К-стъкло“; подмяна на осветителни тела с LED осветление; изграждане на мълниезащита. За сградите на кметствата във Врачеш и Скравена е предвидено и топлоизолиране на под. 


Общата стойност на обществената поръчка е 363 426.61 лв.  – 116 626,12 лв. за кметството в Литаково, 100 122, 69 лв. – за Врачеш,  32 095,42 – за Елов дол и 114 582,48 лв. – за Скравена. 


Средствата са осигурени по проект на Община Ботевград, одобрен и финансиран от Държавен фонд „Земеделие“. 


Максималният срок за изпълнение на строително-монтажните дейности е 210 календарни дни, но не по-късно от 18 ноември 2022 година.