След като бъде изготвен, проектът за ремонт на МБАЛ Ботевград ще бъде представен публично пред граждани и заинтересовани лица. Това каза днес пред местните медии кметът Иван Гавалюгов. Да припомним, че Общината подписа договор с фирма „Главпроект 1946” за изготвяне на проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на болничната помощ. Стойността на самия проект е малко над 40 000 лева. 


„Проектът не е готов. Обхватът на проектирането е доста сериозен, той не включва само въвеждане на мерки за енергийна ефективност, а и вътрешни преустройства. Затова проектантите поискаха по-дълъг срок. Те поеха ангажимент проектът да бъде напълно готов в средата на юли. Веднага след това ще обявим обществена поръчка за избор на изпълнител. Минималният срок за събиране на оферти е 28 дни. Ако не бъде обжалвана, ремонтните дейности ще започнат през есента”, обясни Иван Гавалюгов. 


„В хода на проектирането се установиха доста неясноти и несъответствия със законодателството. Най-важно е да подобрим функционалността на самата сграда. По желание на екипа на болницата ще бъде разкрито ортопедично отделение. Целта е един от етажите да бъде предназначен за такова отделение. Физиотерапията, която е завряна в мазите, ще бъде преместена оттам. Акушеро-гинекологичното отделение също ще бъде преместено на по-широко и удобно място. Част от болничната сграда ще бъде предвидена за долекуване със съответните съблекални и т.н. Също така се предвижда големите коридори, които отвеждаха в седеметажната сграда на болницата, която е неизползваема, да се приобщят към съответните отделения. Има изисквания от пожарната, които трябва да бъдат спазени. Операционните се нуждаят от климатизация и вентилация. Преди време е извършена подмяна на дограма, но тя не отговаря на съответните норми, което означава, че ще трябва да се смени”, каза още кметът и допълни: „Има забавяне на проектирането, но то е за добро, както се казва. Важно е проектът да се изготви в пълнотата си. Той ще се изпълняван на етапи заради финансирането, като ще започнем със заема от 2 700 000 лева, които осигурихме от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници.”.