Дирекция „Бюро по труда“- Ботевград уведомява, че на 27.08.2020 г. е приемен ден на директора за граждани. Директорът г-жа Боряна Рускова ще приема граждани от 14:00 до 16:00 ч.


При посещение в Дирекция „Бюро по труда“, молим всички съграждани да се съобразяват с установения ред, съгласно Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г. във връзка с въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България на министъра на здравеопазването, да спазват дистанция и да бъдат с вдигнати над носа маски.