Пепа Петкова е напуснала общинската администрация, за да поеме поста секретар на столичния район „Слатина“. На новото си работно място тя е от 17 август.


Пепа Петкова оглави Дирекция „Местни данъци и такси“ в началото на 2016 година след спечелен конкурс. Като част от екипа на администрацията на кмета Иван Гавалюгов тя има определена заслуга за повишаване събираемостта на местните данъци в община Ботевград през последните години.


Засега за овакантеното място в „Местни данъци и такси“ не е обявен конкурс. Временно длъжността се изпълнява от Калина Петкова, досегашен служител в дирекцията. Административното ръководство е поето от началника на „Счетоводна дейност и бюджет“ - Ирина Григорова, съобщиха от общината.