Националният статистически институт (НСИ) започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари догодина национално преброяване на населението и жилищния фонд. Търсят се 23 хил. преброители и около 6 хил. контрольори, като подаването на документи ще продължи до 30 октомври. От НСИ уточняват, че един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, работят в икономическата и финансовата сфера, като имат и технически познания. Преброителите ще бъдат с работно време от 8 до 20 ч., като ще се работи и през уикендите. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Всеки преброителен участък включва около 200 - 250 души и 80 жилища. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.