За две седмици те могат да заработят над 1 000 лева


До края на месец октомври общо за страната са набрани 53.3 % от предварително планирания брой преброители и 61.7 % от контрольорите, съобщиха от Националния статистически институт. Не е по-различна и картината в община Ботевград. Докато за селата необходимият брой преброители и контрольори ще бъде осигурен от подалите заявления кандидати, за Ботевград няма голям интерес.


В големите общини са подадени заявления само за 20 % от необходимия брой преброители, отчетоха от НСИ и взеха решение да удължат срока за кандидатстване до 16 ноември.


Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.


Населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъци в зависимост от преброените онлайн лица.


Заплащането на преброителите е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1 лев, а за преброена сграда - 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от брой сгради, жилища, лица, електронно преброени.


В периода 1-15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но с възможността да поеме преброяването на 2 или 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.


Най-подходящи за преброители са комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Те ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Преброители-те ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.