Община Ботевград ще осигури 14 000 лева за изработване на работен проекта за отоплителна инсталация на ОУ „Любен Каравелов“ в село Трудовец и на ОУ „Васил Левски“ – Ботевград. Съществуващите са амортизирана и не могат да се използват. Това се посочва в докладната, с която се иска съгласието на Общинския съвет за отпускане на средствата.   


Проектът на решение е внесена в местния парламент и ще бъде подложен на гласуване на редовното заседание днес, което ще се проведе днес от 17 часа. 


В информацията за социално-икономическото състояние на село Трудовец, която също ще бъде разгледана на днешната сесия, кметът Еленко Иванов също поставя проблема със старата инсталация на училището за решаване.