Председателят на организацията на пенсионерите в Ботевград – Георги Стефанов Георгиев, е внесъл искане в общинската администрация за подпомагане на 13 човека – ветерани от войната и военноинвалиди, с по пет кубика дърва за огрев.  


За закупуване на дървата са необходими 4 600 лева. Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна, с която иска съгласието на местния парламент за отпускане на сумата от собствени приходи на общината.


Предложението ще бъде гласувано на днешното редовно заседание, което започва от 17 часа.