Д-р Иван Багелейски поема временно управлението на местното лечебно заведение, реши Общинският съвет. 


Кметът Иван Гавалюгов, както и общински съветници, които поискаха думата, бяха единодушни, че той е местен лекар, при това с управленски опит, и може да се справи със задълженията на управител на болницата. 


Предложението д-р Иван Багелейски да оглави МБАЛ Ботевград до провеждане на конкурс за избор на нов управител бе направено от кмета Иван Гавалюгов. То бе подкрепено от Общинския съвет с 25 гласа “за“ и 1 “въздържал се“.  


Преди обсъждане и гласуване на докладната, присъстващите в залата почетоха със ставане на крака и едноминутно мълчание паметта на д-р Пламен Китанов, който с отговорната си работа и компетентно управление допринесе за подобряване на дейността и финансовото състояние на местната болница.