Обсъждането на проекта на нова Наредба за символикaта и отличията на Община Ботевград се фокусира върху регламентираната възможност за отнемане на званията „Почетен гражданин“ и „Заслужил гражданин“ на Ботевград. 


„Новата Наредба е с много по-ясни критерии за присъждане на съответните звания, начини  и методика, по които се извършват номинациите за връчване и за отнемане на отличията. Защото в бъдеще може да се наложи и отнемане. В новата Наредба тази възможност е регламентирана“, посочи кметът Иван Гавалюгов - вносител на проекта. 


Цветанка Арбова, която първа поиска думата, обясни, че при разглеждане на така предложения проект на Наредба за символиката и отличията на Община Ботевград  в комисията, на която е член, е гласувала „въздържала се“.  „Гласувах така, защото съм смутена от т. 2 в чл.36 и чл. 45, където се разглежда въпросът за отнемането на званията „Почетен гражданин“ и „Заслужил гражданин“ на Ботевград.  Който е извършил някакво престъпление или провинение, ще му бъде отнето. Но за лица, които с постъпките си уронват и петнят престижа и името на общината и града, смятам, че може много да се тълкува и да се търси до известна степен някакъв реваншизъм“, каза тя и предложи точка 2 от чл. 36 и чл. 45 да отпадне.  


Кметът Гавалюгов отговори, че не вижда да има нещо притеснително, подчертавайки, че повечето общински и национални наредби третират подобни аргументи и мотиви за отнемане на присъдени вече звания. 


„Отнемането няма да се случи просто така, че някой е решил да внесе предложение, без то да се гласува от съответното мнозинство в Общинския съвет. Мисля, че заслужили и почетни граждани трябва да са лица, освен допринесли със своята дейност или поведение, които са и носители на високи морални качества. Съгласявам се безусловно, че има някакъв субективизъм и във връчването на въпросните звания, и в отнемането им. Не мисля, че хората, които получават звание,  в своята дейност са се ръководили  от мотива, че някога в някакъв момент трябва да бъдат зачетени  с отличие. Така че, отнемайки звание, не означава, че осъждаш някого. Да, може би е морална оценка както да присъдиш, така и да отнемеш. Мисля, че Наредбата в този си вид дава възможност на обществото в даден момент да направи както положителна, така и отрицателна оценка – отнемане на дадено звание“, обясни Иван Гавалюгов.


Кметът подчерта, че притесненията, изразени от г-жа Арбова, не са мотив, с който общинската администрация предлага възможност за отнемане на звание, която липсваше в старата Наредба 


„В новата е регламентирано много по-ясно и конкретно как се връчват въпросните звания“, посочи той и продължи, уточнявайки, че изразява своя лична позиция: „Връчването на звания стана някакво масово явление и девалвира като стойност. Не казвам, че лицата, които са ги получили, сигурно нямат своя принос. Но мисля, че за да бъде присъдено такова високо звание – заслужил или почетен гражданин, трябва да има много по-ясни критерии, да имаш по-значим принос за развитието на общината или да си извършил достойна за уважение постъпка, например спасяване на човешки живот в екстремни, аварийни и бедствени ситуации, може да бъде отличен проявил героизъм наш съгражданин.“. 


Според Цветанка Арбова новата Наредба дава възможност на Общинския съвет на всеки четири години, колкото е неговият мандат, да преразглежда отличията. 


Кметът Гавалюгов отвърна, че за себе си е направил ретроспекция колко наши съграждани са удостоени с отличия в периода 2004 – 2015 и от  2016 до 2019 година. „Не мисля, че в единия са живели по-малко достойни хора, отколкото в другия, макар че първият период е по-дълъг, разбира се“, добави той.  


Председателят на Общинския съвет Илин Черняшки обърна внимание на факта, че както връчването, така и отнемането става с едно доста сериозно мнозинство.


Тихомир Найденов също наблегна, че "решенията ще се взимат с квалифицирано мнозинство от две трети, с  което се  приемат и конституционни промени". „Ако се стигне до някаква такава хипотеза, и две трети от общинските съветници, които са избрани с гласовете на хората, считат, че даден човек е извършил действия и е показал несъвместим морал с това, което предполага за заслужил и почетен гражданин, в случая е съвсем нормално да се стигне до отнемане. Това не е някаква конюктурна ситуация, в която някаква група, която има някакво мнозинство, ще гледа да го използва. За такова решение трябва да има обединение на съветниците“, заяви съветникът.  


Адв. Георги Донков предложи и за отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“  да има квалифицирано мнозинство. „И това е едно много сериозно отличие. Считам, че и когато се присъжда, и когато се отнема би следвало да има един доста широк консенсус в Общинския съвет“, аргументира се той. 


Предложението на Цветанка Арбова за отпадане на точка 2 в чл. 36 и 45, която гласи: „които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, общината и страната“, не бе прието. То събра 7 гласа „за“, 17 „против“ и 2 „въздържал се“. 


Проектът на вносителя, заедно с редакцията, предложена от адв. Донков, получи подкрепа от 25 гласа „за“. 


Oще преди две години botevgrad.com излезе с публикация по темата, която припомняме: https://botevgrad.com/news/72620/Kolko-i-koi-sa-pochetnite-grajdani-na-Botevgrad-prez-godinite/