По решение на ОбС  ще бъдат отпуснати 2000 лв. за храмовия празник на църквата “Света Петка” в Боженица и празника на селото. Средства в същия размер ще бъдат предоставени за организиране и провеждане празника на Липница.
Парите са осигурени от собствени средства на община Ботевград.