В дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет, насрочено за 25 юни, е предвидено приемане на общинска Наредба за принудително изпълнение на заповед за премахване на незаконни  строежи или части от тях на територията на община Ботевград.
Приемането на тази наредба се налага от измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, които  дадоха по-големи правомощия на кметовете, свързани с недопускане и отстраняване на незаконно строителсво. Строежите от 4 до 6-та категория ще се премахват принудително само със заповед на кмета или упълномощено от него лице. За целта обаче общината трябва да приеме специална наредба, в която да се регламентират условията и реда за премахване на незаконните строежи или на части от тях.
Проектът на наредбата е публикуван на интернет-страницата на общината.