С 27 гласа „за“, 0 - „против“ и „въздържал се“, общинските съветници отмениха свое решение №176 от 30.07.2020 г. с което улица „Свобода“, която е една от най-натоварените в Ботевград, трябваше да бъде затворена за движение на превозни средства в района на кооперативния пазар. Това стана на редовната сесия на ОбС, която се състоя на 24 септември.


До преразглеждане на тази докладна се стигна, след като със своя  Заповед № ВР-11/13.08.2020 г.областният управител на Софийска област върна решение за ново обсъждане в Общинския съвет, излагайки следните мотиви:


1. Непосочване на правни основания - чл. 19, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;


2. Нарушена процедура с оглед липсата на изискуемото от закона за мнозинство за взимане на решение от ОбС, както и липса на поименно гласуване отразено в протокола от заседанието;


3. Неспазване на процедурата по чл. 66 от АПК за уведомяване относно предстоящо издаване на общ административен акт;


Решението е върнато през август, когато масово се ползват летните отпуски и Общинският съвет не провежда редовни заседания. Поради тази причина то не е разгледано в законовия срок. За да спази процедурата, областният управител го е оспорил пред Административен съд – София област. Това обясни по време на обсъждането на докладната кметът Иван Гавалюгов. Той предложи решението да бъде отменено, „за да не се стига до евентуални съдебни разходи за общинската администрация“. 


„Ще изготвим отново докладната, като ще спазим всички оспорени процедури и нормативни актове, и ще я внесем отново за гласуване, заяви Иван Гавалюгов. -Докладната записка от 2019 година, с която приехме еднопосочното движение на МПС-та по част от улиците „Александър Батенберг“ и „Свобода“, беше изготвена по абсолютно същата процедура. Странно защо тогава това решение на ОбС не беше върнато от Областната администрация?!“, припомни той.