Областният управител на Софийска област - Илиян Тодоров, връща за ново обсъждане в Общински съвет – Ботевград, Решение № 176 от 30 юли т.г., с което бе прието предложението за двупосочното затваряне на ул. „Свобода“ в Ботевград - в участъка на зеленчуковия пазар.


Да припомним, че предложението бе внесено от кмета на общината Иван Гавалюгов с мотива, че искането за затварянето на улицата е поставяно многократно и от граждани. „Стигнахме до извода, че е най-целесъобразно да затворим участъка на зеленчуковия пазар, като целта е предотвратяване на конфликтни ситуации, опасни за пешеходците и ползвателите на общинския пазар“, посочи тогава Иван Гавалюгов и допълни, че ще бъде осигурен достъп до всички жилищни и търговски обекти, без транзитното преминаване по ул. „Свобода“.


На заседанието на общинския съвет 14 съветници гласуваха „за“ затварянето на улица „Свобода“, петима бяха „против“, а четирима се въздържаха.


Мотивът на областния управител да върне решението за преразглеждане е, че то трябва да бъде прието с мнозинство, т.е. 15 гласа.


Той счита, счита приетото с 14 гласа „за“ решение е незаконосъобразно издадено в противоречие с материалния закон и в нарушение на административно-производствените правила.


До края на месец август общинският съвет следва да преразгледа решението си.