Няма да бъде удължаван срокът на валидност, изтичащ след края на октомври 2020 г.


Срокът на валидност на личните карти и СУМПС, изтичащ в периода 13.03.2020 - 31.10.2020 (включително) е продължен със 6 месеца съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.


Няма удължаване на срока на валидност на лични карти и СУМПС, изтичащ след 1.11.2020 г. и те подлежат на подмяна в едномесечен срок. След изтичане на този срок, съгласно разпоредбите на Закона за българските лични документи, е предвидена санкция – глоба, по глава Седма от закона.


Работното време на сектор БДС в ОДМВР - София е от понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:30 ч.


Работното време на звена БДС в РУ при ОДМВР - София е от понеделник до петък от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.


Важно:


Възможно е подаване на заявление за обикновена услуга за издаване на БЛД да се извърши във всяко РУ на територията на ОДМВР - София и в ОДМВР - София /ул. „Гео Милев“ №71/. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията.


Напомняме, че заявленията за бърза и експресна услуга се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР - София.