Докладната за отпускане на 160 000 лева за доставка на оборудване за  скейт зоната в градския парк и монтирането му бе най-обсъждана по време на извънредно заседание на Общинския съвет вчера.  


При представяне на проекта на решение кметът Иван Гавалюгов подчерта, че това съоръжение е нужно на децата на Ботевград. „Всички ние сме свидетели, че сред най-малките има някаква мания по тротинетките. Същото така все повече деца и младежи карат скейтборд“, добави той. 


Гавалюгов обясни пред Общинския съвет, че съоръженията, за които става дума, могат да се използват не само от скейтбордисти, но и от любителите на тротинетки, ролери и велосипеди. 


„Знам, че има дискусия дали това е най-належащият разход, който Общината трябва да направи. Сигурно е много субективно, ако трябва да правим класация кое всъщност е най-належащо. Мисля, че дължим на нашите деца едно модерно, забавно, интересно, развиващото физическите умения съоръжение, заяви още той. –Факт е, че паркът е изпълнен с деца и младежи, които се възползват от добрите условия и широкото пространство да карат колелета, тротинетки и  скейтбордове “, добави Гавалюгов. 


Кметът  уточни, че представеният за гласуване проект, като видове съоръжения и конфигурация, е предложен от млади хора, занимаващи се полупрофесионално със скейтборд, и е оценен от експерти като най-добър. 


В заформилия се дебат последователно думата за изказвания и въпроси поискаха съветниците от ГЕРБ Георги Канзов, Кирил Руневски и адв. Георги Донков.


Първият от тях интерпретира разпоредби от Закона за публичните финанси, според които не можело да се увеличава разходната част на общинския бюджет след неговото гласуване. 


Георги Георгиев опонира на Канзов, подчертавайки, че средствата се отпускат за децата на Ботевград. „Като слушам как се заплитат нещата, като че ли се връщаме назад, преди шест-седем години, когато започнахме да правим ледената пързалка. Защо да няма това съоръжение в парка?! Убеден съм, че то ще бъде прието позитивно от децата на Ботевград. Друг е въпросът дали ще се създаде необходимата организация да се съхрани това нещо", каза съветникът и добави, че той и неговата група в ОбС ще подкрепят докладната. 


Кирил Руневски обясни, че не е против изграждането на такава площадка. Подчертавайки, че сумата е „внушителна“, съветникът попита дали ще бъде обявена обществена поръчка, чрез която да се постигне най-ниска цена на съоръженията. Руневски добави, че аналогични площадки със същата площ са изградени в Сливен и Дупница, но „броят на съоръженията е в пъти по-малък  от тези, които предлага общината за скейт зоната в градския парк“. 


Кметът Гавалюгов отвърна, че обществена поръчка ще бъде проведена. А по отношение на това дали съоръженията са прекалено много и прекалено скъпи, той отново обърна внимание, че изборът на конфигурацията е направен от млади хора, занимаващи се полупрофесионално и за удоволствие със скейтборд. От страна на фирмата, предоставила каталог на съоръженията, са изразили мнение, че конфигурацията е много добра и е напълно съобразена с площта и всички изисквания за отстояние, засилване, приземяване. Това съобщи още Иван Гавалюгов пред местния парламент.   


Множество въпроси бяха отправени от адв. Донков. Той се поинтересува дали това е окончателната сума за площадката, или ще има и други – за осветление например, каква ще бъде настилката, дали Общината е мислила да осигури финансиране на скейт зоната, на въжения парк и на фитнеса на открито, които ще бъдат изградени близо до нея, по проекти. Той също постави въпроси за избраната конфигурация, доколко тя е подходяща за определената площ и дали ще е безопасна за ползвателите.


Кметът повтори мнението на експертите, че това е една много добре организирана площадка. Що се отнася до разходите, той потвърди, че други няма. „В проекта за реконструкция на градския парк – етап 4, беше предвидено изграждане на настилка, но без доставка и монтаж на съоръженията. Преценихме и решихме, че трябва да обсъдим допълнително този въпрос със занимаващите се с този спорт. За да направим нещо, което ще подхожда и ще задоволява в максимална степен техните потребности. Настилката е от шлайфан бетон с фибри и топинг“, обясни Иван Гавалюгов. 


Кметът информира Общинския съвет, че съоръженията за въжения парк и фитнеса на открито са поръчани. Той уточни, че средства за тях няма да бъдат гласувани, тъй като такива са предвидени в общата сума за реализиране на етапи 3 и 4 от проекта за реконструкция на парка, която е заложена в бюджета на Община Ботевград за тази година.  


„Когато има възможност, кандидатстваме с проект за външно финансиране. В конкретния случай не сме видели такава възможност. Въпросът за външното финансиране може да стои за всеки разход или за всяка инвестиция. Но понеже искаме в обозримо време и със сигурни средства да реализираме това съоръжение, предлагам да се отпуснат средства от собствени приходи на Общината“, отговори още Иван Гавалюгов. 


Разискванията по темата бяха преустановени с процедурно предложение за прекратяване на дебата, направено от Георги Георгиев. На гласуване бе подложена докладната записка за отпускане на средствата. Тя събра 16 гласа „за“, 1 „против“ и 6 „въздържал се“.