Изменя се Заповед № РД-15-578/19.10.20 г. на кмета на община Етрополе, както следва:
1...........
2...........
3. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.)
4.Изключение от задължението по т. 2 и 3 се допуска за:
а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;
б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;
в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги,  пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
г) децата до 6 годишна възраст.
...........
...........
10. По смисъла на т. 2 и 3 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.  


Заповед № РД-15-592/22.10.20 г., с която се изменя посочената заповед, качваме отделно.