Общинският съвет определи трима съветници, които ще попълнят състава на комисията за финансово подпомагане на процедури ин витро. Това са д-р Елица Петрова, д-р Веселка Златева и д-р Марияна Горгачева. 


Освен общинските съветници, в състава на комисията ще влязат още трима представители на общинската администрация и един лекар – акушер-гинеколог в МБАЛ Ботевград. 


Комисията ще бъде назначена със заповед на кмета на Община Ботевград.


Общинският съвет подкрепи изработения от общинската администрация Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури за лечение на двойки с репродуктивни проблеми.


Средства за ин витро ще бъдат предвидени в общинския бюджет за следваща година. Подпомагането ще бъде в размер до 2 000 лева на заявител, като за сумата ще кандидатства само един от партньорите.