Кметът на общината Георги Георгиев издаде заповед, според която заведенията за хранене и развлечение, с изключение на дискотеките,  в Ботевград и селата могат да работят до 22 часа, като трябва да преустановят свирене на оркестри и озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на шум точно в 21 часа.

При провеждане на вечерни сватби и други тържества управителят на заведението за хранене и развлечение подава писмена молба с искане за удължаване на работното време за всеки конкретен случай.
На видно място в близост до входа на търговския обект да се постави табела с горепосоченото работно време.

При неспазване на заповедтта нарушителите ще бъдат санкционирани според Наредба 1 на общината. Глобата е в размер до 50 000 лв.
Заповедтта ще бъде връчена на управителите на търговските обекти на територията на общината.