През този месец изтече договорът на Община Ботевград с ЕТ „Новко Новков” за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдените транспортни схеми – общинска, областна и републиканска. В началото на годината местният парламент подкрепи предложението на общинското ръководство възлагането на превозите да се извърши чрез процедура по Закона за обществените поръчки. Такава обаче не бе проведена. Причината - Община Правец настояла за промени по отношение на възложителите на линиите между Ботевград и Правец. 


Ръководство на Община Ботевград не е дало съгласие, тъй като е счело, че е справедливо и разумно да се запази сегашната схема на възлагане, т.е. приоритетно възлагане от страна на нашата Община. От Правец са изпратили до областния управител писмо, в което са поискали той да съдейства за решаване на казуса. Със своя заповед Илиан Тодоров е удължил срока за превоз със сегашния превозвач. 


Между двете общини съществува споразумение от 2001 год. за начина на възлагане на обществения превоз. Според този документ, около 60 процента от линиите се възлагат от Община Ботевград, тъй като нейната територия и нейния пътникопоток са по-големи от тези на съседната й Община.