Днес се проведе конкурсът за длъжността “Управител на МБАЛ Ботевград“. В него взеха участие четирима кандидати: д-р Иван Димитров Стойнев, д-р Ганчо Витанов Пенев, д-р Грациела Иванова Петрова и д-р Цветан Николаев Ангелов. Нито един от тях не е местен лекар. 


След проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите, всички участници в конкурса бяха допуснати до втори етап – представяне на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за период от три години. 


До трети етап – събеседване, комисията допусна двама от участниците: - д-р Ганчо Пенев и д-р Грациела Петрова. 


Предстои крайно класиране, но то ще бъде обявено след няколко дни. Преди да се произнесе, комисията ще се запознае по-подробно с програмите на двамата кандидати за ръководната длъжност в ботевградската болница.


На свое извънредно заседание, проведено на 13 октомври, Общинският съвет даде съгласие за провеждане на конкурса и утвърди състава на комисията, която да го организира и проведе. Тя се председателства от зам.-кмета на Община Ботевград - Борис Борисов. В нея влизат още началникът на отдел “Правно и нормативно обслужване“ – Николай Николов, които е секретар на комисията, д-р Илин Черняшки – председател на ОбС – Ботевград, д-р Христо Железарски – общински съветник, и представител на РЗИ – София област.