Община Ботевград е получила официално писмо от Министерството на образованието и науката, с което й се дава разрешение да започне процедури за избор на изпълнител за дострояване на ново крило на детска градина “Кокиче“ в Ботевград /ЖК “Васил Левски“/ и на помещение към детската градина в Литаково. Финансирането е осигурено по покана за участие в процедура за реализиране на инфраструктурни обекти в сферата на образованието. 


Отпуснатите средства за детската градина в Ботевград са в размер на около 570 000 лева, а за Литаково – около 284 000 лева. Те ще бъдат предвиден в бюджета на образователното ведомство за следващата година. 


“За детска градина “Кокиче“ имаме изготвен инвестиционен проект във фаза работен проект. Така че процедурата по избор на изпълнител ще започне съвсем скоро. А за детската градина в Литаково предстои процедура за възлагане на проектиране на помещението, а след това и за избор на изпълнител, който ще го построи. Там има старо помещение, което не отговаря на никакви условия, то ще бъде премахнато и на негово място ще бъде построено ново, съврменно за още една група“, съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния редовен брифинг с медиите. 


През септември тази година Община Ботевград е подала заявление за участие в процедурата, като е представила три проекта. Третият, който по тaзи покана не е одобрен, е за дострояване на ново крило към сградата на природо-математическата гимназия.  


“Това крило е изключително необходимо с оглед перспективата за преминаване на едносменен режим на обучение. Тази необходимост отдавна е коментирана с ръководството на гимназията. Дори имаме изработен идеен проект, който сме представили на училището. Предложението не беше одобрено, не мога да кажа какви са критериите. Но ще има и втора покана през следващата година. Категорично една такава голяма инвестиция и държавната политика в сферата на образованието за преминаване на едносменен режим на обучение няма как да бъдат реализирани без държавна подкрепа, каза кметът Гавалюгов. –Вярвам, че в следващите три години ще успеем да осъществим този проект, ако искаме нашата гимназия да отговаря на условията за преминаване на едносменен режим“, допълни той.


Новото крило на гимназията включва десет учебни стаи, четири кабинета и актова зала.