Община Ботевград обяви обществена поръчка чрез покана до определени лица за „Закупуване на 12 броя професионални системи за почистване и дезинфекция с пара за нуждите на детските заведения на територията на община Ботевград“. Средствата за специализираната техника бяха гласувани от ОбС на редовната сесия през месец ноември. А предложението до общинската администрация бе отправено от директорите на детските градини и ясли с мотива, че бллагодарение на новите уреди ще се постигне пълна дезинфекция в условията на пандемия на помещенията.


Професионалните системи за почистване и дезинфекция с пара трябва да отговарят на някои от следните технически спецификации: Работна температура – 170  ̊С, производство на парен капацитет 110 г/мин, максимална обща работна мощност 1650 W; 2850 W, максимална мощност на бойлера 1650 W; 2000 W, вместимост на бойлера 2,2 л, максимално налягане 8 бара и други.


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 10 декември 2020 г. Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 39 990,00 лв. без включен ДДС.