Европейската комисия актуализира своя уебсайт, посветен на ваксините срещу COVID-19. Подробни статии, както и видео материали, обясняват как действат ваксините, как се разработват, разрешават и пускат на пазара. На сайта могат да бъдат видени и мненията на лекари за ползата от ваксинацията, както и методите за проверка на безопасността и ефикасността на разработените вече ваксини. От комисията напомнят, че информацията, свързана с ваксините и COVID-19, трябва да бъде от официални и проверени източници.


Информацията е достъпна на следните адреси:


Безопасни ваксини срещу COVID-19 за европейците


Как действат ваксините?


Как се разработват, разрешават и пускат на пазара ваксините?


Ваксини срещу COVID-19: гарантиране на тяхната безопасност