Приключи проектът за извършване на ремонт в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе по Компонент 1


„Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.


По проекта се извършиха следните дейности:


 


   Поставяне на нова настилка от гранитогрес;


 


 Шпакловане и боядисване на стените и таваните на помещенията в Дома.


 


 


 


Текст и снимки: Общината