След подмяна на водопровода по улица “Христо Ботев“ в Ботевград предстоя цялостното й асфалтиране и подмяна на тротоарните настилки по нея, което ще бъде извършено през следващите няколко седмици. Общината е разрешила временно строителните материали да бъдат разположени в част от градинката при бившия нафтопункт. Те ще бъдат премахнати след приключване на ремонтните дейности. Това съобщи по време на днешния брифинг кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи още, че градинката ще бъде облагородена. 


“Там има четири-пет паркоместа. Предвиждаме между тротоара и трафопоста, където е изключително мъртва зона, да бъдат изградени допълнителни паркоместа. Но по никакъв начин няма да се вземе от активната зелена площ в градинката. Тази градинка е една от най-добре поддържаните в града. Тя е един от обектите, за които ежедневно се полагат грижи. Предвиждаме на мястото на премахнатите 14 броя изсъхнали дървета да засадим нови, съобщи още кметът Гавалюгов. -Хората, живеещи  там, не трябва да се притесняват, категорично няма да има навлизане в градинката и превръщането на част от нея в паркинг, допълни той.“.