От месец януари тази година в Община Етрополе се разкри нова социална услуга – асистентска подкрепа, от която ще могат да се възползват деца и възрастни.
Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги, услугата „Асистентска подкрепа“ е подробно регламентирана. Тя е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
– самообслужване;
– движение и придвижване;
– промяна и поддържане на позицията на тялото;
– изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
– комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Заявления се подават на място в сградата на „Домашен Социален патронаж“ на адрес: гр. Етрополе ул. „Девети септември”№14.


Изгомник: Абщината