Пътят пред Ботевградския преход /Арабаконак/ е в изключително лошо състояние. Честите задръствания на АМ „Хемус“, заради продължителните ремонтни дейности, принуждават водачите да използват стария път като алтернативно трасе. То обаче от години е в изключително лошо състояние. И няма изгледи скоро да бъде ремонтирано. 


Пътят през  Ботевградския проход се води общински. В същото време най-близкото ботевградско село Врачеш се намира на голямо отстояние от него – повече от 10 километра. През миналата година Община Ботевград  е направила съответните постъпки трасето да стане част от Републиканската пътна мрежа, но е получила отказ от държавата. 


„Общината няма никаква необходимост и никаква нужда да стопанисва този път, който всъщност няма никакъв характер на общински. Той не свързва населени места на територията на общината. Най-близкото населено място - село Врачеш, се намира на повече от 10 километра от началото на този път. По някакво, меко казано, недалновидно или безстопанствено отношение от страна на държавата, преди повече от 20 години, по неизвестен за мен начин, е станало прехвърлянето от републикански в общински път. Може би още тогава Общината е трябвало да възрази, може и да го е направила, не знам, но е факт, че в края на 90-те години този път е придобил статут на общински, коментира в отговор на наш въпрос кметът Иван Гавалюгов. – Този път няма функции и характер на общински. Не мисля, че е редно и необходимо Община Ботевград да харчи средства за поддръжката и ремонта на трасето, още повече, че в това плачевно състояние се изискват доста сериозни средства, които са ни нужни за приоритетни задачи, свързани с пътната инфраструктурата на територията на общината. Пътят категорично има характер на републикански. Затова считам, че трябва да премине в активните на държавата“, допълни той. 


Иван Гавалюгов заяви още, че ще продължи да настоява пътят през Ботевградския проход да промени своя статут, за да може държавата да поеме ангажимент и да предприеме задължителните действия по неговото основно ремонтиране и реконструиране, тъй като все пак се ползва от преминаващи между Южна и Северна България, както и от водачи, избягващи задръстванията на АМ „Хемус“.  


„Да, има хора от Долно Камарци, Горно Камарци, от Стъргел, които са дошли да живеят в Ботевград. Действително за тях това е най-краткият път, но не е достатъчен аргумент той да бъде окачествен и третиран като общински и Община Ботевград да влага средства по неговото ремонтиране. Склонен съм, разбира се, да полагаме усилия за поддържането му, но след като се извърши основен ремонт, за който ще са необходими няколко милиона лева. Това трябва да е ангажимент на държавата“, каза в заключение кметът Гавалюгов.