Директорката на Дома за деца, лишени от родителски грижи във Велинград, най-вероятно ще бъде наказана с предупреждение за уволнение, след като стана ясно, че главният архитект на Ракитово Мануил Манолов е блудствал с момиче от сиропиталището. Проверка в Дома е установила четири груби нарушения на правилника и трудовата дисциплина.

Според констатациите директорката Веселина Ямакова-Ковачева, която по неофициална информация е подала сигнала за блудството в полицията, не е упражнила достатъчно строг контрол над детето. Като настойник, назначен със заповед на кмета до 20 декември, тя е отговорна за неговите действия, здраве и живот. Установено е още, че нощната възпитателка Анка Василева и директорката не са спазили правилника за организацията и дейността на Дома, според който за изчезването на момичето е трябвало веднага да бъдат уведомени МВР и Дирекция "Социално подпомагане".

Проверката е констатирала също, че след прибирането на детето не са водени никакви разговори с него за това къде и при кого е прекарало следобеда и нощта на 24 септември 2008. Пропуск има и във водената документация: протоколът на възпитателката Василева не е оформен с входящ номер, което поставя под съмнение неговото своевременно подаване.

Становището на директора на Дирекция "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към община Велинград Недялка Стефанова след направената проверка е, че за констатираните нарушения трябва да бъдат наказани директорката на Дома Веселина Ямакова с "предупреждение за уволнение" и дежурната възпитателка Анка Василева със "забележка" заради неизпълнение на преките си задължения.

Другото малолетно момиче, замесено в скандала, учи в Помощно училище "Драган Манчов", което е на разпореждане на МОН, затова от общината са изпратили уведомително писмо до началника на Регионалния инспекторат в Пазарджик Бойка Маринска.