Всички ученици, които желаят да участват в Национално математическо състезание “Европейско Кенгуру”, трябва в срок до 5 март 2021 г. да подадат заявление за участие в състезанието в училището, където се обучават /заявлението е по образец/.


В срок до 01 март 2021 г. началникът на РУО София област определя училище - координатор на състезанието, а в срок до 11.03.2021 г. утвърждава училищата - домакини, където могат да се явят учениците.


Също така учениците, които желаят да участват в Държавния план прием в V клас за учебната 2021/2022 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, трябва да се явят на състезанията:


1. Национално математическо състезание “Европейско Кенгуру”, което ще се проведе на 18 март 2021 г.;


2. Математическо състезание „Математика за всеки“, което ще се проведе на 15 май 2021 г..


От Ръководството и колектива на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Ботевград