Публикуваме съобщение от ППМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров“ до родителите, чиито деца завършват IV клас през учебната 2021/2022 година:


Уважаеми родители,


Искате ли Вашето дете да участва в математическо състезание “Математика за всеки”, трябва до 11  май  2022 г. да подадете заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие.


Документите се подават в канцеларията на ППМГ “Акад.проф.д-р Асен Златаров”, Ботевград.


За да участва Вашето дете в Държавния план прием в V клас за учебната 2022/2023 година в ППМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров“, то  трябва да вземе участие задължително в състезанията:


1. Национално математическо състезание “Европейско Кенгуру”, 17 март 2022 г.;


2. Математическо състезание „Математика за всеки“, 14 май 2022 г. – 9:00 часа.