На вниманието на родителите, които желаят децата им да кандидатстват в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – ДПП в V клас 


Ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград Ви уведомява, че  Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16 март 2023 г. от 12:00 до 13:30 часа във всяко училище, в което има желаещи да участват  ученици.


СЪСТЕЗАНИЕТО Е ВКЛЮЧЕНО В МЕТОДИКАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДПП В V КЛАС В ППМГ.


В срок до 06.03.2023 г. родителят/настойникът подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът.