Парите от ЕС трябва да се насочат директно към засегнатите групи


Много българи и български бизнеси пострадаха от лошото управление на ковид кризата и продължават да понасят тежки щети. Хаотичните мерки на властите се оценяват като неефективни и ненавременни. Създадоха несигурност, страх и отчаяние. Задълбочиха бедността и поставиха България на последно място в ЕС по ниво на подкрепа за пострадалите бизнеси и техните служители. Сривът в заетостта е сред най-големите на континента. 


Държавата трябва незабавно да се откаже от някои свои вземания, да насочи по-голям ресурс и значително да намали забавянето и административната тежест при предоставяне на компенсациите. Тези пари трябва да стигнат бързо до хората, а не да се трупат в чекмеджетата на Борисов.


За да помогнат на хората и бизнесите да се възстановят от кризата от “Демократична България” предлагат и са готови да реализират още в първите дни на новия парламент:


• Еднократна финансова помощ от 3000 лева на човек за всички работници и служители от всички малки и средни предприятия от секторите с административна забрана или сериозно ограничаване на дейността по време на пандемията, които продължават дейност;


• Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост”;


• Намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи с въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. на месечните доходи;


• Помощна мярка 80/20 за всички средни предприятия и 90/10 за всички микро и малки предприятия от секторите с административно преустановена дейност заради пандемията;


• Намаляване с 1/3 на дължимите осигурителни вноски за 2021 г. от всички МСП;


• Съвместно с ББР и БНБ, разработване на пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми, както и за запазване на достъпа им до нови кредити. Мярката е за срок от три години и ще обхване фирмите, които преди това са били изрядни платци;


• Вдигане на прага за регистрация по ДДС на 200 хил. лв. с цел по-бързо започване на работа или бизнес от самоосигуряващи се и безработни;


• Освобождаване от данъци и осигуровки за една година на всички стартъпи за иновации, отговарящи на целите на Плана за възстановяване и устойчивост;


• Еднократна финансова помощ в размер на до 50 хил. лева за МСП за дигитализиране на бизнес процесите в своите фирми.


Освен спешни мерки за излизане от кризата, „Демократична България“ представи и „План за рестарт на правовия ред и радикална модернизация”, който е резултат от усилията на над 120 експерти и практици от всички сфери на обществения, политическия и икономически живот на страната. Документът представлява цялостен план с амбицията да превърне България в най-доброто място за отглеждане на деца в Източна Европа и да повиши качеството на живот на българите. Към плана има подготвени и готови законопроекти за реформи в правосъдието, за модернизация на изборния процес и за  електронна трансформация на администрацията в полза на гражданите.


Листата на КП "Демократична България - Обединение" е под номер 11 в бюлетината!


Купуването и продаването на гласове е престъпление!


Платена публикация