Шест фирми са подали документи за участие в обявената от Община Ботевград обществена поръчка за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на „Многопрофилна болница за активно лечение“ - Ботевград – етапно строителство - Блок 1, Блок 2 и Блок 3". Срокът за подаване на документи изтече в 23:59 ч. на 28 юли 2021 г.


Прогнозна стойност на обществената поръчка е 2 916 666,67 лева без ДДС. Средствата са осигурени от държавния бюджет.


Комисията е отворила офертите по реда на тяхното постъпване. Ето кандидатите в хронологичен ред и техните ценови предложения: „Интерхолд“ ЕООД с ценово предложение от 2 788 106, 95 лв., „Парсек груп“ ЕООД - 2 898 000 лв., ПСГ АД - 2 911 141, 41 лв., „Билдком БГ“ ЕООД - 2 915 640, 61 лв., ДЗЗД „Корект билд“ - 2 900 090, 17 лв. и „Хидрорипеър Инвест“ ЕООД с предложение от 2 884 583, 34 лв.


В следващите няколко дни предстои комисия да разгледа подадените документи и да извърши класирането.