Общо 13 дружества са подали документи за участие в обявената от Община Ботевград обществена поръчка за „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“. Срокът за внасяне на оферти изтече в 23:59 ч. на 15.09.2021 г.


Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции. Под №1 е записана „Рехабилитация на участък от път SFO1040: /I-1, Ботевград - Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир“. По тази позиция документи са подали 10 фирми: „Мегаинвест-холд“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой-92“ АД, „Надежда ВИ строй“ ЕООД, „Терол“ ЕООД, „Еврогео груп“ ООД, „ЕМ ДЖИ строй груп“ ЕООД и „Грома Холд“ ЕООД.


По втората обособена позиция - „Рехабилитация на участък от път SFO2046: /SFO1093, Новачене - Боженица/ Боженица - Граница общ.(Ботевград-Роман) - Курново - ЖП гара Струпец - /VRC1143/“, оферти са внесли отново 10 фирми: „Мегаинвест-холд“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „ПИМ - ВР 30“ ДЗЗД, „Пътстрой-92“ АД, „Надежда ВИ строй“ ЕООД, „Терол“ ЕООД, „Еврогео груп“ ООД, „ЕМ ДЖИ строй груп“ ЕООД и „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД.


Седем дружества пък са кандидати по третата позиция - „Рехабилитация на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград - летовище Зелин“. Това са: „Мегаинвест-холд“ ЕООД, „Надежда ВИ строй“ ЕООД, „Пътстрой-92“ АД, „Терол“ ЕООД, „Еврогео груп“ ООД, „ЕМ ДЖИ строй груп“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД.


По последната позиция - №4 „Рехабилитация на участък от път SFO3056: /SFO3054, Новачaне - Липница/ Липница - Елов дол - /SFO2046/“, дружествата, щелаещи да извършат дейностите отново са 10: „Мегаинвест-холд“ ЕООД, „ПИМ - ВР 30“ ДЗЗД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Надежда ВИ строй“ ЕООД, „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД, „Терол“ ЕООД, „Еврогео груп“ ООД, „ЕМ ДЖИ строй груп“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД.


В следващите няколко дни предстои комисия да разгледа подадените документи и да извърши класирането.