И за двата центъра се търсят по един социален работник, който да работи на половин щат, педагог, образователен медиатор и чистач.
Подборът на кандидатите ще бъде направен по документи и след интервю.
Кандидатите могат да подават документи в община Ботевград до 30 декември, включително.
Младежките центрове в двете села се изграждат по проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“, който се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Стойността на проекта е близо 1 милион лева и ще се изпълнява две години.