Районният съд в Ботевград през 2020 година е осъдил 132-ма. От тях  109 са наказани с лишаване от свобода за срок до 3 години, като за 71 присъдата е условна. Наказание „пробация” са получили 13 лица. Оправданите са петима.


През миналата година са одобрени и 114 споразумения, постигнати между обвиняеми и прокуратурата.
През пандемичната 2020 година в Районния съд в Ботевград  новообразуваните дела са 2 448, което е с 460 дела по-малко от предходната 2019 г.   
Заедно с  останалите от 2019 г. дела, които са 308, съдиите от Районния съд  през миналата годината са приключили общо 2 399 дела, което е 87% от всички  разгледани съдебни дела.


През миналата година са образувани  и 149 изпълнителни дела. Събраните средства са  289 655 лева от дължимите за годината над 34 милиона лева.


В Ботевградския раойнен съд работят 29 служители. От тях шестима съдии, двама държавни съдебни изпълнители, един съдия по вписванията  и 20 служители.
През декември миналата година се пенсионира дългогодишният районен съдия Цветанка Гребенарова.