НА ФОНА НА ОБЩАТА ОТРИЦАТЕЛНА ТЕНДЕНЦИЯ В СТРАНАТА, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ РЕГИСТРИРА БЛАГОПРИЯТЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПРИ ДЕЦАТА ДО 17 ГОДИНИ
 
Информацията в настоящата демографска справка обхваща периода 2016-2020 г.,  по данни, предоставени на отдел ГРАО  - община Етрополе и от ГД ГРАО. В нея са посочени основните демографски показатели – численост на населението по пол и възрастови групи, раждаемост, смъртност, естествено движение на населението, продължителност на живота в община Етрополе.


Населението на общината е 12 238 души, от който за гр. Етрополе е 10 531 души.
Населението по настоящ адрес на територията на община Етрополе:
2020 г. – 12 238 бр., гр. Етрополе 10 531 бр., селата в общината 1 707 бр.;
2019 г. – 12 232 бp., гр. Етрополе 10 651 бр., селата в общината 1 581 бр.;
2018 г. – 12 341 бр., гр. Етрополе 10 724 бр., селата в общината 1 617 бр.;
2017 г. – 12 613 бр., гр. Етрополе 10 923 бр., селата в общината 1 690 бр.;
2016 г. – 12 697 бр., гр. Етрополе 11 001 бр., селата в общината 1 696 бр.
 Териториалното разпределение на населението в проценти за 2020 г. е:
 гр. Етрополе - 86.05 % и 13.95% в съставните села.


Мъже и жени  на територията на община Етрополе:
Мъже:                                                                    Жени:
2020 година – 6 100 лица;                               2020 година – 6 138 лица;
2019 година – 6 095 лица;                                     2019 година – 6 137 лица;
2018 година – 6 147 лица;                                     2018 година – 6 194 лица;
2017 година – 6 280 лица;                                     2017 година – 6 333 лица;
2016 година – 6 287 лица.                                     2016 година – 6 410 лица.


Относителният дял на жените в населението е по-голям в сравнение от този на мъжете.


През последните пет години се наблюдава постепенно намаляване на населението на общината, характерно за цяла България. В същото време обаче в периода 2016 – 2020 г. община Етрополе регистрира увеличение на младото население.
 
Население до 17 години на територията на община Етрополе:
2020 година  - 2 061 деца;
2019 година  - 2 050 деца;
2018 година  - 2 060 деца;
2017 година  - 1 583 деца;
2016 година  - 1 569 деца.