От няколко дни текат ремонтни дейности по Часовниковата кула в Ботевград. Те са част от проект „Хетеротопии“ по трансграничната програма INTERREG-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Той има туристическа насоченост и се изпълнява в партньорство с Народния музей в гр. Лесковац, като община Ботевград е водещ партньор.


„Най-общо казано тази част от проекта има за цел експониране и социализиране на часовникова кула в Ботевград, като я направи по-достъпна и безопасна за посетители.“, каза пред наш репортер арх. Маринела Андреевска.


Последният ремонт на Часовниковата кула бе направен в края на 2014 година. Реконструкцията тогава бе извършена по проект „Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм”.


Според арх. Андреевска дейностите по сегашния проект предвиждат премахването на всички ел. инсталации във вътрешността на кулата, поставяни през годините, и изграждането на нова, съобразена с всички противопожарни изисквания. Също така извън кулата ще бъде изнесено и електрическото табло, захранващо обекта. „Това се прави според противопожарните предписания. Отвън Часовниковата кула изглежда масивно-каменна, но горните части, както и цялата й вътрешност е изградена от дървени конструкции. Това е много опасно, защото при евентуален пожар от нея ще остане само каменната зидария“ – поясни още арх. Андреевска. Проектът за експониране и социализиране на часовниковата кула предвижда още подмяна на художественото осветление на фасадата, както и изграждането мостик над шадравана за по-лесен достъп до входната врата. Предвидено е още и монтирането на стоманено въже покрай стълбите, което ще осигури безопасността на хората, които не ги е страх да се изкачат до часовниковия механизъм. Те ще се захващат за него с карабинери. За другите посетители на кулата в приземния етаж ще бъде поставен монитор и камера на върха. По този начин те ще могат да разгледат Ботевград от близо 30 метра височина, нещо като виртуален перископ, поясни още Андреевска.


Ето и другите дейности, които ще бъдат или са реализирани в община Ботевград по проект „Хетеротопии“:


• изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва туристически информационен център, телецентър за презентации и зала за модерно изкуство и облагородяване на прилежащите външни пространства


•  облагородяване на пространството около Исторически музей – Ботевград, с цел създаване на експозиции на открито, като някои от тях ще са с постоянен, а други с временен характер