Спортно-тренировъчното игрище се ползва около 9 месец в годината от спортните клубове по футбол, деца, младежи, жители на Ботевград, както и от любителските футболни отбори, и от аматьорските футболни отбори в града.  Към настоящият момент състоянието на игрището е изключително лошо. Липсва дренажна отводнителна система, няма наклони за повърхностно отводняване. Покритието на терена представлява тревна настилка с неравномерно покритие, която през влажните месеци се наводнява и не може да се ползва по предназначение. 


Целта на предстоящите ремонтни работи е да се изгради модерно тренировъчно игрище с покритие от изкуствена трева, позволяващо то да се ползва през цялата година. С реализация на ремонта ще се подобри състоянието на спортната база в общината , ще се създадат по-благоприятни условия за провеждане на спортни занимания и тренировки, ще се повиши интересът на местното население към спорта. Това се посочва в докладната, с която кметът Иван Гавалюгов предлага на Общинския съвет да даде съгласие за отпускане на средства в размер на 325 000 лв. 


В предложението се посочва още, че по настояване на граждани, спортни деятели и клубове Община Ботевград е кандидатствала неколкократно за финансиране  пред Министерството на младежта и спорта, но без успех.