Една от точките в дневния ред на общинската сесия, която ще се проведе в четвъртък, ще бъде за отпускане на финансови средства до 40 000 лв. за ремонт и оборудване на футболен стадион “Христо Ботев”. Целта е спортният обект да покрие необходимите изисквания, за да получи лиценз от Българския футболен съюз.
Средствата за ремонтните дейности ще бъдат осигурени от собствени приходи на община Ботевград.