Докладната беше внесена на редовното заседание миналия четвъртък. В нея съветникът от ГЕРБ Дамян Маринов предлагаше да бъдат отпуснати 16 800 лв. /без ДДС/ за едногодишно реклама в печатното издание Кмета.бг. По време на сесия, когато на дневен ред бе разглеждането на тази точка, Маринов излезе с друго предложение – сумата за реклама да бъде намалена на 15 000 лв. ,  които да не се предоставят на определен вестник или фирма, а общината да прецени как, какво и къде да рекламира. Предложението му бе подкрепено от 18 съветници, 6 гласуваха „въздържал се”.


Според кмета Иван Гавалюгов по този начин предложено, решението е разумно. По негови думи „логичното място на такива средства е в програмите за задържане на младите хора и за промотиране на Ботевград като дестинация за инвеститори. 


„Естествено представянето на Ботевград в подходяща светлина се извършва чрез съответните форми, начини, медии, кампании, семинари и т.н., което, разбира се, изисква някакъв бюджет. Считам, че не е редно да конкретизираме издания, било то електронни, печатни и т.н. Радвам се, че се прием разумният вариант, в крайна сметка самият съветник си конкретизира и коригира предложението. Предложената сума – до 15 000 лева, за провеждане на медийна кампания за популяризиране на Ботевград като добра дестинация за инвеститорите и община Ботевград като атрактивна туристическа дестинация, е разумна. Разбира се, ние трябва да подготвим съответните документи и рекламни материали и да възложим на специализирани фирми да ги изработят,  така че да презентираме извън рамките на нашата община  и извън рамките на България предимствата на Ботевград – положителните и силните страни, които считаме, че са привлекателни за потенциалните инвеститори. Такива възможности имаме. Самият факт, че доста инвеститори, и то международни, са предпочели Ботевград, достатъчно добре говори, че всъщност градът ни е интересно място. Ние искаме да продължим този процес и да бъдем активната страна”, каза кметът пред наш репортер. 


Иван Гавалюгов съобщи, че е възложил изработването на Програма за развитие на туризма в Община Ботевград.


„Още по-голям нереализиран потенциал имаме по отношение създаването на имидж на община Ботевград като атрактивна туристическа дестинация. Във връзка с това планираме изработване на Програма за развитие на туризма, която трябва да съдържа ясна и точна информация и анализ на потенциала на съществуващите обекти с културно-историческо значение.  Програмата ще бъде внесена за обсъждане и гласуване в ОбС, а  за реализация на мерките и дейностите в нея ще търсим съответното финансиране. Преди това трябва да се извършат съответните проучвания и проектни дейности, каза кметът пред наш репортер. –Мисля, че има достатъчно възможности за национално и европейско финансиране, но не изключвам за тази цел да бъдат заделени и собствени средства, защото има дейности, които могат да се реализират за по-малко средства, а в същото време ще имат сериозен положителен ефект върху популяризирането на общината като туристическа дестинация, което, от своя страна, ще доведе до приток на туристи, а това ще се отрази върху икономиката на града”, допълни Иван Гавалюгов.