На 6-ти юли, вторник от 18.00 часа, по повод 184 години от рождението на Васил Левски, които се навършват на 18 юли, гости на Исторически музей - Ботевград ще бъдат Дора Чаушева – директор на Национален музей „Васил Левски“ - Карлово, проф. Пламен Митев – преподавател по „Българско възраждане“ в Софийски университет, и проф. Орлин Събев – османист, автор на редица монографии, издадени в България и в чужбина, както и на многочислени научни публикации за историята на Османската империя през ХV-ХІХ век .


В рамките на организираната среща-разговор пред ботевградската публика ще бъде открита и гостуващата изложба: “ Всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството“. на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово. На вниманието на аудиторията ще бъдат представени новоиздадени сборници, събрани въз основа на всички издирени  османотурски,  дипломатически документи и домашни извори за съдебния процес срещу Апостола и всички заловени комитетски дейци и участници в Арабаконашкия обир, както и документи, преведени и анализирани от проф. Орлин Събев.  


За първи път се представят факсимилно султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Левски и Димитър Общи и нов превод на текста им.