До 13 часа в секция номер 15 в Ботевград бяха гласували едва 40 души. Общият брой на гласоподавателите в нея е над 900, които са предимно от ромския етнос.


Представителите на секционната комисия, които са работили и при други избори в същата секция, твърдят, че подобна слаба активност никога не е имало.