На първо класиране са запълнени и четирите паралелки в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград. Това съобщи учителят по история Цанка Маркова, която е в комисията по приема на документи и записване в гимназията. 


„Резултатът за нас е чудесен. И четирите паралелки, които сме обявили, са попълнени с необходимия брой ученици – по 26, като в три от тях – „Софтуерни и хардуерни науки“, „Природни науки“  и „Предприемачески“ – болшинството ученици са посочили като първо желание. Това означава, че те ще се запишат в нашето училище“, коментира Цанка Маркова. 


Г-жа Маркова съобщи още, че предпочитанията на учениците с най-висок бал са насочени към профилите „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“, но има записани деца с бал над 400 /466/ и в паралелка с профил „Предприемачески“. „За нас е радващо, че това са балове, които са равностойни на тези в топ 10“, посочи тя. 


За учебна 2021/2022 година ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ осъществява прием на ученици в четири паралелки: профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език, математика и информационни технологии;  профил „Софтуерни и хардуерни науки“  с интензивно изучаване на английски език, информационни технологии и информатика; профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на немски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда; профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език, предприемачеството и информационни технологии.


До 16 юли е записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. До 20 юли се обявяват списъците на приетите ученици на втори етап на класиране. Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  - на 23 юли. Документи за участие в трети етап на класиране се приемат на 26-27 юли. На 29 юли се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап, а на 30 юли е записването. До 2 август обявяват записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 10 септември се попълват незаетите места след трети етап на класиране и записване. Утвърждаването на осъществения допълнителен държавен план-прием се извършва в срок до 14 септември.